Planta que abandona la pell de TBM

Planta que abandona la pell de TBM
La planta de desandar o dessalar és un disseny per a la molèstia avorrida en la construcció, amb opció econòmica i un disseny molt compacte per a petites empremtes. La planta desandant està dissenyada per a una instal·lació i un treball flexibles que s'adapten al sistema de reciclatge de fangs, TBM o HDD.

Els components principals de totes les plantes abandonants són: Pantalla tosca per a interceptar pedres de més de 5 mm; Tanc d’emmagatzematge de la pantalla tosca; Cicló amb bomba d’alimentació de ciclons per eliminar partícules fines de la suspensió; Pantalles de desmuntatge per abstraure més aigua dels sòlids descarregats pel cicló.

S'utilitzen plantes que abandonen els sistemes per eliminar partides de sòl en fangs per tal de suportar els purins que s'utilitzen en l'enginyeria de fonamentació. Poden ser o bé suspensions d'aigua amb bentonita, aigua-polímera o ciment aigua i bentonita.